Prodej » Pokojové termostaty » K ČERPADLŮM PŘÍLOŽNÉ

termostaty k čerpadlům, příložné termostaty

Seřadit podle:
Jímka 100mm
Jímka 100mm mosazná
Cena:99,00 Kč
Jímka 150mm
Jímka 150mm
Cena:120,00 Kč
Jímka 200mm
Jímka 200mm
Cena:140,00 Kč
Jímka 50mm
Jímka 50mm mosazná
Cena:79,00 Kč
termostat EURO 1100 pro oběhové čerpadlo
Termostat TC 1100 s příložným čidlem pro čerpadla TC 1100 je elektronický termostat pro oběhová čerpadla otopných systémů, který zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na přednastavené teplotě. Přístroj zajišťuje cirkulaci vody v otopných systémech s plynovým nebo uhelným kotlem, který není vybaven samostatnou jednotkou pro ovládání čerpadla. Teplotní snímač zaznamenává teplotu ohřáté vody, která je do otopného systému dodávána kotlem. V centrálních otopných systémech s uhelným kotlem zajistí přístroj vypnutí čerpadla jakmile dojde k vyhasnutí ohně. V otopných systémech s kotlem pro ohřev vody musí být teplota nastavovaná na přístroji EUROTEMP 1100 / 1100A nižší, než teplota snímaná tepelným čidlem přístroje. Pro zamezení srážení vody na povrchu kotle při ohřevu (tzv. „pocení kotle“), musí být teplota nastavená otočným spínačem vyšší než teplota rosného bodu v místnosti Stav přístroje ukazují dvě LED diody: zelená LED dioda svítí - přístroj je v režimu automatické funkce a zapíná/vypíná čerpadlo v závislosti na předvolené teplotě. zelená i červená LED dioda svítí - přístroj je v režimu nezávislé funkce a čerpadlo běží nepřetržitě, nezávisle na snímané teplotě a teplotě přednastavené na přístroji. UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k potrubý odtahu spalin. POUŽITÍ Ovládá (zap./vyp.) oběhové čerpadlo otopného systému Technické parametry Rozsah řízení teploty: 0-90°C Hystereze: 5°C Max. proud: 5A střídavý Napájecí napětí: 230V střídavé Příložné čidlo: 1,5m (standardní balení)
Cena:849,00 Kč
termostat EURO 1100A pro oběhové čerp.
Elektronický termostat pro ovládání oběhového čerpadla. Je vhodný zejména pro nastavení teploty vody v potrubí topných zařízení. LED indikace pracovních režimů. Obsahuje příložné čidlo 1,5 m. Typ 1100A je vybaven systémem ANTYSTOP proti zatuhnutí čerpadla.
Cena:744,00 Kč
termostat Eurotemp 11 pro čerpadla
Termostat TC 1100 s příložným čidlem pro čerpadla Technické parametry Rozsah řízení teploty: 0-90°C Hystereze: 5°C Max. proud: 5A střídavý Napájecí napětí: 230V střídavé Příložné čidlo: 1,5m (standardní balení)
Cena:769,00 Kč
termostat Eurotemp 11B pro čerpadla
Termostat TC 11B pro oběhové nebo cirkulační čerpadlo systému TUV TC 11B je moderní, procesorem řízený termostat s grafickým podsvíceným displejem a jednoduchým ovládáním. Termostat je určen pro ovládání funkce cirkulačních čerpadel systému se zásobníky TUV, zajišťující tepelnou ochranou před nežádoucími poklesy teplot při snížení teploty topné vody z kotle. Termostat TC 11B udržuje nastavenou hladinu teploty vody v zásobníku TUV. Termostat je vybaven 2x čidly, které zaznamenávají teplotu vody vycházející z kotle a teplotu vody v zásobníku. Termostat lze použít také v kombinaci s cirkulačním čerpadlem TUV pro zajištění stálého přísunu teplé vody do potrubí TUV, aby nedocházelo k plýtvání vodou (studenou vodu není nutné nechat odtéct, na teplou vodu není nutné čekat). TC 11B disponuje systémem Antystop, který chrání čerpadlo před zatuhnutím nebo zanesením. Mimo topnou sezónu spustí procesor termostatu EUROTEMP 11B každých 14 dní čerpadlo po dobu 30 sekund. Aby byla funkce Antystop v provozu, nesmí být termostat mimo topnou sezónu vypnut. POUŽITÍ ovládá funkce cirkulačních čerpadel systému se zásobníky TUV Technické parametry Rozsah řízení teploty: 10-70°C Rozsah měření teploty: 0-110°C Hystereze: 2°C Max. proud: 3A AC Napájecí napětí: 230V AC Počet čidel: 2x Příložné čidlo: 1,5m (standardní balení) Varianty prodlouženého čidla 5m, nebo 10m na objednávku
Cena:1 399,00 Kč
termostat Eurotemp 11C pro čerpadla
Termostat TC 11C s příložným čidlem a Antystopem pro oběhová čerpadla TC 11C je elektronický termostat pro oběhová čerpadla topných systémů, který zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na přednastavené teplotě. Přístroj zajišťuje cirkulaci vody v otopných systémech s plynovým nebo uhelným kotlem, který není vybaven samostatnou jednotkou pro ovládání čerpadla. Teplotní snímač zaznamenává teplotu ohřáté vody, která je do otopného systému dodávána kotlem. V centrálních topných systémech s uhelným kotlem zajistí přístroj vypnutí čerpadla jakmile dojde k vyhasnutí ohně. TC 11C je narozdíl od modelu 11 vybaven systémem Antystop, který chrání rotor čerpadla před zatuhnutím či zanesením při nečinnosti (například mimo topnou sezónu). V průběhu netopné sezóny vestavěný procesor přístroje TC 11C spustí každých 14 dní čerpadlo po dobu 30 vteřin. Aby byla tato funkce aktivní, přístroj nesmí být v průběhu netopné sezón vypnut. V topných systémech s kotlem pro ohřev vody musí být teplota nastavovaná na přístroji TC 11 / 11C nižší, než teplota snímaná tepelným čidlem přístroje. Pro zamezení srážení vody na povrchu kotle při ohřevu (tzv. „pocení kotle“), musí být teplota nastavená otočným spínačem vyšší než teplota rosného bodu v místnosti. Stav přístroje ukazují dvě LED diody: zelená LED dioda svítí - přístroj je v režimu automatické funkce a zapíná/vypíná čerpadlo v závislosti na předvolené teplotě. zelená i červená LED dioda svítí - přístroj je v režimu nezávislé funkce a čerpadlo běží nepřetržitě, nezávisle na snímané teplotě a teplotě přednastavené na přístroji. UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k odtahu spalin. POUŽITÍ Ovládá (zap./vyp.) oběhové čerpadlo otopného systému Technické parametry Rozsah řízení teploty: 5-90°C Rozsah měření teploty: Hystereze: 5°C Max. proud: 3A AC Napájecí napětí: 230V AC Počet čidel: 1x Příložné čidlo: 1,5m (standardní balení) Varianty prodlouženého čidla 5m, nebo 10m na objednávku
Cena:999,00 Kč
termostat Eurotemp 11E pro čerpadla
Termostat TC 11E pro oběhové nebo cirkulační čerpadlo systému TUV TC 11E je moderní, procesorem řízený termostat s grafickým podsvíceným displejem a jednoduchým ovládáním. Termostat je určen pro ovládání oběhových čerpadel topných systémů nebo cirkulačních čerpadel TUV, který zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na přednastavené teplotě. V centrální topné soustavě s plynovým či uhelným kotlem zajišťuje termostat cirkulaci vody. V systémech TUV termostat udržuje stálou teploty v zásobníku nebo rozvodném potrubí TUV. Termostat je vybaven čidlem, které měří teplotu vody dodávané do teplovodního systému nebo do zásobníku TUV. TC 11E disponuje systémem Antystop, který chrání čerpadlo před zatuhnutím nebo zanesením. Mimo topnou sezónu spustí procesor termostatu TC 11E každých 14 dní čerpadlo po dobu 30 sekund. Aby byla funkce Antystop v provozu, nesmí být termostat mimo topnou sezónu vypnut. V topných systémech s kotli pro ohřev vody zajišťuje přístroj vypnutí čerpadla, jakmile dojde ke spotřebování paliva a uhasnutí ohně. UPOZORNĚNÍ: Přístroj není určen pro ponoření do kapalin či měření teplot na odvodech spalin. POUŽITÍ termostat ovládá oběhové čerpadlo topného systému, nebo čerpadlo TUV. Technické parametry Rozsah řízení teploty ob. čerp. topného systému: 20-80°C Rozsah řízení teploty cirk. čerp. TUV : 20-70°C Rozsah měření teploty: 0-110°C Hystereze v topném systému: 5°C Hystereze systému TUV: 3°C Max. proud: 3A AC Napájecí napětí: 230V AC Počet čidel: 1x Příložné čidlo: 1,5m (standardní balení) Varianty prodlouženého čidla 5m, nebo 10m na objednávku
Cena:1 299,00 Kč
termostat Eurotemp 11W pro čerpadla
Termostat TC 11W pro oběhové čerpadlo a dmychadlo v topném systému s kotli na pevná paliva TC 11W je moderní, procesorem řízený termostat s grafickým podsvíceným displejem a jednoduchým ovládáním. Termostat ovládá oběhové čerpadla topného systému a dmychadlo kotle na pevné palivo. Termotat disponuje digitálním teplotním snímačem, který měří teplotu vody dodávanou do topného systému kotlem, na základě naměřených hodnot pak zapíná nebo vypíná oběhové čerpadlo a dmychadlo kotle, v závislosti na uživatelem přednastavené teplotě. Termostat také umožňuje nastavit sílu dmýchání. TC 11W disponuje systémem Antystop, který chrání čerpadlo před zatuhnutím nebo zanesením. Mimo topnou sezónu spustí procesor termostatu TC 11W každých 14 dní čerpadlo po dobu 30 sekund. Aby byla funkce Antystop v provozu, nesmí být termostat mimo topnou sezónu vypnut. V centrálních topných systémech s kotli pro ohřev vody musíb být nastavená teplota na přístroji vyšší, než je teplota rosného bodu v místě, kde je kotel nainstalován, aby se zamezilo nažádoucímu srážení vlhkosti na povrchu kotle během ohřevu vody. FUNKCE automatický provoz - termostat zapíná/vypíná čerpadlo a dmychadlo v závislosti na uživatelem nastavené teplotě vody nezávislý provoz - čerpadlo běží nepřetržitě, nezávisle na nastavené nebo měřené teplotě UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k odtahu spalin. POUŽITÍ Ovládá funkci oběhového čerpadlo topného systému a dmychadla kotle na pevná paliva
Cena:1 299,00 Kč
termostat Eurotemp 11WB pro čerpadla
Termostat TC 11WB pro oběhové čerpadlo, cirkulační čerpadlo TUV a dmychadlo kotle na pevná paliva TC 11WB je moderní, procesorem řízený programovetelný termostat s grafickým podsvíceným displejem a jednoduchým ovládáním. Termostat je určen pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva, zásadní funkcí je optimalizace procesu spalování a jeho regulace. Termostat TC 11WB ovládá oběhové čerpadlo topného systému, cirkulační čerpadlo TUV a dmychadlo kotle na pevné paliva. TC 11WB disponuje systémem Antystop, který chrání čerpadlo před zatuhnutím nebo zanesením. Mimo topnou sezónu spustí procesor termostatu TC 11WB každých 14 dní čerpadlo po dobu 30 sekund. Aby byla funkce Antystop v provozu, nesmí být termostat mimo topnou sezónu vypnut. UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k odtahu spalin. POUŽITÍ Ovládá (zap./vyp.) oběhové čerpadlo, dmychadlo kotle na pevná paliva topného systému a cirkulační čerpadlo TUV. Technické parametry Rozsah řízení teploty ob. čerp. topného systému: 20-80°C Rozsah řízení teploty cirk. čerp. TUV: 20-70°C Rozsah řízení teploty kotle: 40-80°C Rozsah měření teploty: 0-110°C Funkce priority: ano Hystereze: 2°C Max. proud: 3A AC Napájecí napětí: 230V AC Počet čidel: 2x Příložné čidlo: 1,5m (standardní balení) Varianty prodlouženého čidla 5m, nebo 10m na objednávku
Cena:1 599,00 Kč
termostat Eurotemp 11Z pro čerpadla
Termostat TC 11Z pro současné ovládání oběhového a cirkulačního čerpadla TUV TC 11Z je moderní, procesorem řízený termostat s grafickým podsvíceným displejem a jednoduchým ovládáním. Termostat současně ovládá oběhové čerpadla topného systému a cirkulační čerpadlo systému TUV. Termostat TC 11Z je vybaven 2x nezávislými čidly a umožňuje dvě různá teplotní nastavení. V topných systémech s plynovými nebo uhelnými kotli zajišťuje přístroj nutnou cirkulaci teplé vody. V systémech TUV přístroj udržuje stálou teplotu vody v zásobníku, nebo stálý přísun TUV do potrubí, takže uživatel nemusí na teplou vodu čekat, čímž zároveň zamezí plýtvání vody (studenou vodu není nutné nechat odtéct). Přístroj praceje s dvěmi čidly, které zaznamenávají teplotu vody dodávané do topného systému nebo teplotu vody v zásobníku TUV. Čidlo teploty TUV lze nainstalovat na zásobník, nebo na potrubí TUV. TC 11Z disponuje systémem Antystop, který chrání čerpadlo před zatuhnutím nebo zanesením. Mimo topnou sezónu spustí procesor termostatu TC 11Z každých 14 dní čerpadlo po dobu 30 sekund. Aby byla funkce Antystop v provozu, nesmí být termostat mimo topnou sezónu vypnut. UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k odtahu spalin. POUŽITÍ Ovládá oběhové čepadlo topného systému a cirkulační čerpadlo TUV Technické parametry Rozsah řízení teploty ob. čerp. topného systému: 20-80°C Rozsah řízení teploty cirk. čerp. TUV : 20-70°C Rozsah měření teploty: 0-110°C Funkce priority: ano Hystereze: 2°C Max. proud: 3A AC Napájecí napětí: 230V AC Počet čidel: 2x Příložné čidla: 1,5m a 5m (standardní balení) Varianty prodlouženého čidla 5m, nebo 10m na objednávku
Cena:1 499,00 Kč
termostat Eurotemp TC11M pro čerpadla
Termostat TC 11M pro ovládání funkce topného systému s trojcestným ventilem TC 11M je moderní, procesorem řízený termostat s grafickým podsvíceným displejem a jednoduchým ovládáním. Termostat inteligentně ovládá funkce topného systému s třícestným ventilem. V topných systémech s kotli přístroj TC 11M ovládá funkci ventilu a udržuje teplotu vracející se vody na požadované úrovni. Při správném nastavení je zamezeno srážení vlhkosti na povrchu kotle při ohřevu vody, což výrazně prodlužuje živostnost kotle. Tepelné čidlo termostatu měří aktuální teplotu vracející se vody v potruví ústícím do kotle. Termostat TC 11M disponuje systémem Antystop, který chrání čerpadlo před zatuhnutím nebo zanesením. Mimo topnou sezónu spustí procesor termostatu TC 11M každých 14 dní čerpadlo po dobu 30 sekund. Aby byla funkce Antystop v provozu, nesmí být termostat mimo topnou sezónu vypnut. POUŽITÍ Ovládá trojcestný ventil topného systému Technické parametry Rozsah řízení teploty: 10-70°C Rozsah měření teploty: 0-110°C Hystereze: 2°C Max. proud: 3A AC Napájecí napětí: 230V AC Počet čidel: 2x Příložné čidlo: 1,5m (standardní balení) Varianty prodlouženého čidla 5m, nebo 10m na objednávku
Cena:1 690,00 Kč
termostat PC11 příložný pro čerpadla
Termostat SALUS PC11 pro oběhová čerpadla s příložným čidlem SALUS PC11 je elektronický termostat pro oběhová čerpadla topných systémů, který zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na přednastavené teplotě. Termostat disponuje funkcí ANTISTOP, která ochraňuje čerpadlo před zatuhnutím mimo topnou sezónu. Přístroj zajišťuje cirkulaci vody v topných systémech s plynovým nebo uhelným kotlem, který není vybaven samostatnou jednotkou pro ovládání čerpadla. Teplotní snímač zaznamenává teplotu ohřáté vody, která je do topného systému dodávána kotlem. V centrálních topných systémech s uhelným kotlem zajistí přístroj vypnutí čerpadla jakmile dojde k vyhasnutí plamenu. V topných systémech s kotlem pro ohřev vody musí být teplota nastavovaná na přístroji nižší, než teplota snímaná tepelným čidlem přístroje. Pro zamezení srážení vody na povrchu kotle při ohřevu (tzv. „pocení kotle“), musí být teplota nastavená otočným spínačem vyšší než teplota rosného bodu v místnosti. UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k odtahu spalin. POUŽITÍ Ovládá (zap./vyp.) oběhové čerpadlo otopného systému
Cena:1 199,00 Kč
termostat PC11W příložný pro čerpadla
Termostat SALUS PC11W pro čerpadlo ÚT/TÚV s příložným čidlem SALUS PC11W je elektronický termostat pro čerpadlo topného systému, který zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na přednastavené teplotě. Termostat disponuje funkcí ANTISTOP, která ochraňuje čerpadlo před zatuhnutím mimo topnou sezónu. Přístroj zajišťuje cirkulaci vody v topných systémech s plynovým nebo uhelným kotlem, který není vybaven samostatnou jednotkou pro ovládání čerpadla. Teplotní snímač zaznamenává teplotu ohřáté vody, která je do topného systému dodávána kotlem. V centrálních topných systémech s uhelným kotlem zajistí přístroj vypnutí čerpadla jakmile dojde k vyhasnutí plamenu. V topných systémech s kotlem pro ohřev vody musí být teplota nastavovaná na přístroji nižší, než teplota snímaná tepelným čidlem přístroje. Pro zamezení srážení vody na povrchu kotle při ohřevu (tzv. „pocení kotle“), musí být teplota nastavená otočným spínačem vyšší než teplota rosného bodu v místnosti. UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k odtahu spalin. POUŽITÍ Ovládá (zap./vyp.) oběhové čerpadlo otopného systému
Cena:1 250,00 Kč
termostat PC12HW příložný pro čerpadla
Termostat SALUS PC12HW pro čerpadla ÚT+TÚV s příložnými čidly SALUS PC12HW je elektronický termostat pro čerpadla topného systému ÚT+TÚV, který zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na přednastavené teplotě. Termostat disponuje funkcí ANTISTOP, která ochraňuje čerpadlo před zatuhnutím mimo topnou sezónu. Přístroj zajišťuje cirkulaci vody v topných systémech s plynovým nebo uhelným kotlem, který není vybaven samostatnou jednotkou pro ovládání čerpadla. Teplotní snímač zaznamenává teplotu ohřáté vody, která je do topného systému dodávána kotlem. V centrálních topných systémech s uhelným kotlem zajistí přístroj vypnutí čerpadla jakmile dojde k vyhasnutí plamenu. V topných systémech s kotlem pro ohřev vody musí být teplota nastavovaná na přístroji nižší, než teplota snímaná tepelným čidlem přístroje. Pro zamezení srážení vody na povrchu kotle při ohřevu (tzv. „pocení kotle“), musí být teplota nastavená otočným spínačem vyšší než teplota rosného bodu v místnosti. UPOZORNĚNÍ - Snímač není určen pro ponoření do kapalin či připojení k odtahu spalin. POUŽITÍ pracuje na principu rozdílu teplot ovládá (zap./vyp.) oběhové čerpadlo topného systému
Cena:1 399,00 Kč
termostat příložný 0-300C s odd. čidlem
termostat příložný 0-300C s odd. čidlem
Cena:499,00 KčSprchová nástěnná baterie bez příslušenství. Rozteč 150 mm. VÝPRODEJ
Cena: 1 599,00 Kč


Obsah košíku

Položek: 0
Cena celkem: 0,00 Kč
www.THERMOTRADE.cz Všechna práva vyhrazena, jakékoli šíření nebo kopírování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno! | Redakční systém a internetový obchod Business Route